Warunki jazdy rowerem [raport cz.2]

W drugiej części raportu dowiecie się jak oceniane są warunki jazdy na rowerze w Polsce.
Pod uwagę wzięto m.in. oznakowanie, sygnalizację, jakość nawierzchni, bezpieczeństwo, ścieżki rowerowe. Poznacie również ocenę zmian w ciągu ostatnich 5 lat.


W ramach oceny warunków jazdy rowerem badani rowerzyści najlepiej ocenili sygnalizacje świetlne 
i oznakowania dróg w swoich miejscowościach. Blisko 57% ankietowanych pozytywnie odniosło się do tych elementów rowerowej infrastruktury drogowej. Nieco gorzej wypada ocena oraz długości tras i ścieżek rowerowych, ale i w tych dwóch aspektach blisko połowa cyklistów wyraża swoje zadowolenie, blisko 30% deklaruje ocenę neutralną, a odsetek osób niezadowolonych nie przekracza 25 punktów procentowych. W zakresie infrastruktury rowerowej najwięcej zastrzeżeń rowerzyści mają w odniesieniu do parkingów rowerowych i stojaków rowerowych. 


Około 43% ankietowanych negatywnie ocenia liczbę stojaków i parkingów rowerowych w swoich miejscowościach,
 tj. o około 14 punktów procentowych więcej niż ocen pozytywnych w tym aspekcie. 
Na poziomie przeciętnym kształtuje się przy tym ocena bezpieczeństwa ruchu na ulicach, 
o której pozytywnie wypowiada się 37% respondentów, a negatywnie 30% rowerzystów. 
W konsekwencji uzyskaną wartość wskaźnika ogólnej oceny zadowolenia z warunków jazdy 
(55 punktów w skali od 0 do 100) należy uznać za przeciętną wartość. - czytamy w raporcie.

Z raportu wynika również, że bardziej zadowoleni z warunków jazdy na rowerze są osoby w wieku do lat 30. Najlepszymi ocenami w tej kwestii cieszyć może się województwo pomorskie oraz podlaskie, natomiast niechlubnie, najsłabszymi opolskie, śląskie, świętokrzyskie oraz wielkopolskie.Jeśli chodzi o ogólny podział na dane kategorie to najmniej zadowoleni jesteśmy z parkingów rowerowych oraz stojaków - jest ich zdecydowanie za mało.
Nieco więcej, ale porównywalnie mało punktów zdobyło bezpieczeństwo. Tutaj również ukazuje się fakt, że jest to nasza kula u nogi. Najwięcej punktów zdobyła sygnalizacja i oznakowanie dróg.
Tutaj trzeba przyznać, że niejednokrotnie tej sygnalizacji jest aż nad stan, ale nadal w niektórych miejscach są braki, które warto byłoby uzupełnić.

Uwaga - ponad 84% ankietowanych cyklistów pozytywnie ocenia zmiany warunków jazdy w ciągu ostatnich lat. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Bardzo powoli, ale idziemy do przodu.
Obecnie rząd jest przeciwnikiem rowerzystów i pewnie opóźni to rozwój tej infrastruktury, ale myślę i mam nadzieję, że nie dojdzie do większych zaniedbań.Generalnie mieszkańcy dużych miast najlepiej oceniają zmiany warunków jazdy rowerem. Wśród rowerzystów z miast powyżej 200 tys. mieszkańców ponad 94% ankietowanych dostrzega poprawę warunków jazdy rowerem w perspektywie ostatnich 5 lat. Dla mieszkańców małych miast
 (poniżej 20 tys. mieszkańców) i wsi odsetek osób zadowolonych jest o 20 punktów procentowych niższy. We wszystkich analizowanych ośrodkach miejskich wyraźnie przeważają rowerzyści zadowoleni nad niezadowolonymi z kierunku zmian w infrastrukturze rowerowej w perspektywie ostatnich 5 lat. Przy czym w Gorzowie Wlkp., Opolu i Katowicach odnotowuje się relatywnie wyższy odsetek cyklistów uznających, że warunki do jazdy na rowerze są zasadniczo takie same. 

Polecane posty